ENERGETICKY ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ

HUMAN CENTRIC LIGHTING - díky inovativní technologii SymbiLogic je osvětlení biologicky účinné

kancelář se systémem Esylux
 • Human centric lighting (osvětlení zaměřené na člověka) napodobuje průběh přirozeného denního světla, což má pozitivní vliv na rovnováhu lidských hormonů důležitých pro životní vitalitu
 • jasnější, studené bílé světlo během dne udržuje mysl v pohotovosti a podporuje produktivitu. S blížícím se večerem navodí teplejší barva světla plynulý přechod k relaxaci, lepšímu spánku a tím i dlouhodobější vitalitě
 • SymbiLogic díky své adaptivní regulaci světla HCL pro řízení intenzity osvětlení v maximální míře využívá přítomnost a intenzitu dopadajícího denního světle a zajišťuje tak energeticky velmi efektivní implementaci
 • systémová řešení ELC jsou k dispozici ve dvou verzích: s funkcí SymbiLogic pro biologicky účinné osvětlení s řízením intenzity osvětlení a barvy světla 2700 - 6500 K, nebo s konstantní barvou světla 3000 K / 4000 K
 • systémy jsou ready-to-instal, připravené k okamžitému použití. Kompletní sady obsahují všechny potřebné komponenty - svítidla, sensory, řídící jednotku ELC (SmartDriver) a propojovací kabely. Kabely jsou osazeny konektory RJ-45 pro snadné připojení Plug & Play (regulace i napájení světla současně)
 • ESYLUX poskytuje řešení pro zlepšení kvality života s nízkými investičními náklady a vysokou úrovní efektivity v dlouhodobém horizontu
logo Symbilogic

PROMĚNNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI resp. BARVA SVĚTLA: TUNABLE WHITE
S PRŮBĚHEM PODLE CIRKADIÁNNÍ KŘIVKY VHODNÉ PRO KANCELÁŘE
(lze zvolit další specifické cirkadiánní křivky pro zdravotnická zařízení, nebo vdělávací instituce)

2700 - 6500 K

SYMBILOGIC pro úsporné HUMAN CENTRIC LIGHTING - HCL

 • adaptivní HCL - řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě denního světla
 • Plug-&-Play instalace
 • okamžité uvedení do provozu s továrním nastavením bez nutnosti programování
 • pro systémy s max. 400 svítidly
 • centrální řídící jednotka pro inteligentní osvětlení
 • jednoduché skupinování s konektorovým propojením kabeláže
 • nízké celkové náklady, bezúdržbový provoz
 • s funkcí orientačního osvětlení (nastavitelný doběh sepnutí nebo časový plán)
 • 4 světelné scény (přednastavené nebo snadno individuálně konfigurovatelné)
 • řízení až 10 skupin svítidel

S DALI ROZHRANÍM PRO

 • ESYLUX spínací aktor SW DALI pro řízení HLK a dalších zařízení 230V DC
adaptivní HCL osvětlení

PRACOVNÍ SVĚTLO S KONSTANTNÍM OSVĚTLENÍM

ŘÍZENÍ KONSTANTNÍHO OSVĚTLENÍ (PEVNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI)

3000 K / 4000 K

 • řízení konstantního osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě denního světla
 • Plug-&-Play instalace
 • okamžité uvedení do provozu s továrním nastavením bez nutnosti programování
 • pro systémy s max. 800 svítidly
 • centrální řídící jednotka pro inteligentní osvětlení
 • jednoduché skupinování s konektorovým propojením kabeláže
 • nízké celkové náklady, bezúdržbový provoz
 • s funkcí orientačního osvětlení (nastavitelný doběh sepnutí nebo časový plán)
 • 4 světelné scény (přednastavené nebo snadno individuálně konfigurovatelné)
 • řízení až 10 skupin svítidel

S DALI ROZHRANÍM PRO

 • downlighty ESYLUX série ELSA, STINA, ALICIA
 • DALI svítidla třetích stran
 • ESYLUX spínací aktor SW DALI pro řízení HLK a dalších zařízení 230V DC
konstantní osvětlení ESYLUX
sada ESYLUX var. 1
sada ESYLUX var. 2

SNADNÉ SESKUPOVÁNÍ SVÍTIDEL (grouping)

SYMBILOGIC

(PROMĚNNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI resp. BARVA SVĚTLA: TUNABLE WHITE )

2700 - 6500 K

SYMBILOGIC pro úsporné HUMAN CENTRIC LIGHTING - HCL

Kancelář se dvěma pracovními místy a senzoricky ovládaným úsporným adaptivním HCL-řízením v závislosti na přítomnosti a míře dopadajícího denního světla (SymbiLogic). S možností manuálního ovládání a volbou 4 naprogramovaných světelných scén pomocí konvenčních spínacích dvojtlačítek 230 V

* Dostupné také bez funkce SYMBILOGIC, stálá barva 3000K / 4000K

seskupování svítidel
seskupování svítidel schéma

ŠKÁLOVÁNÍ   ELC - SKUPINY

SYMBILOGIC

(PROMĚNNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI resp. BARVA SVĚTLA: TUNABLE WHITE )

2700 - 6500 K

SYMBILOGIC pro úsporné HUMAN CENTRIC LIGHTING - HCL

Kancelář s osmi pracovními místy a senzoricky ovládaným úsporným adaptivním HCL řízením v závislosti na přítomnosti a míře dopadajícího denního světla (SymbiLogic). S možností manuálního ovládání a volbou 4 naprogramovaných světelných scén pomocí konvenčních spínacích dvojtlačítek 230V. Dvě propojené seskupené jednotky SmartDriver x8 TW ELC pro rovnoměrné spojené řízení osvětlení v celé místnosti.

* Dostupné také bez funkce SYMBILOGIC, stálá barva 3000K / 4000K

škálování svítidel
škálování svítidel schema

PROPOJOVÁNÍ   ELC - SKUPIN

SYMBILOGIC

(PROMĚNNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI resp. BARVA SVĚTLA: TUNABLE WHITE )

2700 - 6500 K

SYMBILOGIC pro úsporné HUMAN CENTRIC LIGHTING - HCL

Kancelář s osmi pracovními místy a senzoricky ovládaným úsporným adaptivním HCL řízením v závislosti na přítomnosti a míře dopadajícího denního světla (SymbiLogic). S možností manuálního ovládání a volbou 4 naprogramovaných světelných scén pomocí konvenčních spínacích dvojtlačítek 230V. Dvě propojené seskupené jednotky SmartDriver x8 TW ELC pro rovnoměrné spojené řízení osvětlení v celé místnosti.

* Dostupné také bez funkce SYMBILOGIC, stálá barva 3000K / 4000K

propojování svítidel
propojování svítidel schéma

FUNKČNÍ VÝHODY ELC ŘEŠENÍ

Plug-&-Play instalace světelných systémů s řídícími jednotkami ELC je velmi rychlá a umožňuje pomocí továrního nastavení okamžité uvedení do provozu bez nutnosti předchozího programování. Pokud konkrétní aplikace v kancelářích, vzdělávacích institucích či zdravotnických zařízeních vyžadují další přizpůsobení systému, lze jednoduše parametrizovat množství konfiguračních, časových, integračních a řídících funkcí

ŘÍZENÍ SVÍTIDEL VE VÍCE ZÓNÁCH

OPTIMÁLNÍ INTENZITA SVĚTLA V RŮZNÝCH ČÁSTECH MÍSTNOSTI

Pro co nejlepší využití denního světla a zajištění maximálního světelného komfortu jsou v oblastech s různým dopadem denního světla vytvořeny samostatné skupiny svítidel, které jsou senzorikou automaticky řízeny nezávisle na sobě

Plug-&-Play propojení těchto světelných skupin prostřednictvím ELC-sběrnice pak umožňuje napříč skupinami manuální ovládání pomocí tlačítek či ESY-Penu a jejich vzájemnou komunikaci - např. pro využití funkce světelného roje

K dosažení požadované hodnoty intenzity světla je k zisku z denního světla v prostoru u oken (Zóna 1) navíc třeba jen 43 % světelného výkonu, v Zóně 2 pak 88 % světelného výkonu

řízení svítidel
řízení svítidel v zónách

DOPLŇKOVÁ FUNKCE SVĚTELNÉHO ROJE

KOMFORTNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ VELKOPLOŠNÉ KANCELÁŘE

Pokud někdo pracuje sám v kanceláři pro více osob, jeho pracoviště zpravidla tvoří izolovaný světelný ostrůvek.

Funkce světelného roje, kterou umožňuje vzájemná komunikace skupin přes ELC-sběrnici, tomu může zabránit. Díky této funkci je v neobsazených oblastech prostoru rozsvíceno příjemné tlumené orientační osvětlení.

Jakmile kancelář opustí i poslední osoba, jsou po uplynutí časů doběhu svícení a doběhu orientačního osvětlení zhasnuta všechna svítidla


Kancelář je rozdělena na 4 zóny. Pokud je obsazena jen některá ze zón, ostatní zóny jsou setměny na úroveň orientačního osvětlení

světelný roj
světelný roj schéma

KONFIGURACE SVĚTELNÝCH KANÁLŮ

NASTAVENÍ INTENZITY SVĚTLA POMOCÍ HODNOT MIN-MAX NEBO OFFSETEM

Výstupy RJ45 pro hlavní osvětlení mohou být přiřazeny k jednomu ze čtyř světelných kanálů systému.

To umožňuje už při použití pouze jedné ELC řídící jednotky (případně více jednotek, propojených přes sběrnici C0) snadnou individuální konfiguraci systému pro běžný provoz

V tomto příkladu jsou svítidla umístěná blíže k oknům přiřazena světelnému kanálu 1 a jsou jako obvykle řízena v závislosti na přítomnosti a dopadajícím denním světle.

Svítidla umístěná dále od oken jsou přiřazena světelnému kanálu 2 a minimální úroveň jejich světelného výkonu je trvale nastavena na 100 %.

Alternativně lze nastavit rovněž maximální hodnotu výkonu nebo offset (posun) vůči nastavené míře soumraku (minimální požadované intenzitě světla v prostoru)


Pro individuální řízení pomocí scén jsou k dispozici až čtyři světelné kanály: adaptivní HCL-systémy se SymbiLogic - 2 kanály systémy s konstantním řízením (pevná chromatičnost) - 4 kanály

Tento příklad lze realizovat pomocí dvou jednotek SMARTDRIVER x8 s pevnou chromatičností nebo s Tunable White

světelný kanál

LIBOVOLNÉ PŘIŘAZENÍ SVĚTELNÝCH KANÁLŮ

FLEXIBILNÍ MAPPING POMOCÍ ESY-APP PO INSTALACI

Kromě výstupů RJ45 pro hlavní osvětlení lze k až čtyřem světelným kanálům přiřadit rovněž DALI výstupy.

To nabízí více možností pro základní konfiguraci systému, například pro synchronní ovládání hlavního a doplňkového osvětlení

Podle situace může být užitečné vhodně přiřadit hlavní a doplňkové osvětlení k různým světelným kanálům.

Pokud jsou v konfiguraci všechny dostupné světelné kanály přiřazeny k RJ45 hlavním svítidlům, jsou pro čtyři DALI-výstupy stále k dispozici až čtyři doplňkové individuální DALI světelné kanály


Poznámka: Protilehlé RJ45-výstupy na SMARTDRIVERu jsou vždy přiřazeny stejnému světelnému kanálu (příklad na str. 20). ESY-App s intuitivním uživatelským rozhraním umožňuje snadné přiřazení výstupů k jednotlivým světelným kanálům a jejich konfiguraci

DALI kanál

LIBOVOLNÁ KOMBINACE SVĚTELNÝCH KANÁLŮ A SKUPIN

INTELIGENTNÍ PROPOJENÍ RŮZNÝCH SKUPIN (ZÓN)

Kombinováním tvorby skupin a přiřazení ke světelným kanálům umožňuje vzájemné propojení více prostorových zón, které lze v různých ohledech individuálně řídit

Svítidla z různých skupin lze přiřadit lze přiřadit ke stejnému světelnému kanálu. V předchozím příkladu třídy jsou přidáním druhého čidla přítomnosti a spojením řídících jednotek ELC sběrnicí vytvořeny dvě skupiny, ve kterých svítidla blíže k oknům a svítidla dále od oken odděleně řídit v závislosti na dopadajícím denním světla

Zároveň jsou svítidla v prostoru učitelovy katedry přiřazena k jinému světelnému kanálu než skupina svítidel v oblasti studentských lavic. To umožňuje separátní manuální ovládání obou oblastí pomocí scén

Pro scény jako „Přednáška učitele“ mohou být svítidla z obou skupin přiřazena ke dvěma skupinovým světelným kanálům. „Osvětlení učitele“ je přiřazeno ke světelnému kanálu 1 a „Osvětlení studentů“ ke světelnému kanálu 2. Grafika vpravo ukazuje potřebné přiřazení výstupů RJ45. Obvod lze pomocí DALI-Switch doplnit o přídavné ON / OFF osvětlení tabule

kombinace skupin svítidel
kombinace skupin svítidel

TVORBA SCÉN S VYUŽITÍM KANÁLŮ

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÝCH KANÁLŮ A DALI SPÍNACÍCH KANÁLŮ

Světelné a DALI kanály pro hlavní a doplňkové osvětlení se nepoužívají pouze pro základní konfiguraci, ale tvoří rovněž základ pro tvorbu scén.
V obou případech lze využít dva doplňkové DALI spínací kanály pro automatické ovládání konvenčních 230V zařízení v závislosti na přítomnosti přes DALI Switch.

Příklad ukazuje ELC-osvětlovací systém se SymbiLogic řízením v konferenční místnosti, kde oba světelné kanály pro hlavní osvětlení, jeden DALI-světelný kanál a jeden DALI-spínací kanál v individuálně nakonfigurované scéně plní různé funkce


Svítidla nad stolem jsou přiřazena světelnému kanálu 1, vnějšímu svítidla světelnému kanálu 2. Scéna pro běžnou pracovní situaci u konferenčního stolu nastavuje světelný kanál 1 na intenzitu osvětlení 100%, světelný kanál 2 na intenzitu 70%, barvu světla resp. teplotu chromatičnosti na 5500 K.

Obvodové DALI downlighty pro ambientní osvětlení jsou přiřazeny DALI-kanálu a jsou v rámci scény setměny na 20 % intenzity. Mimo scénu se tato ambientní svítidla řídí dle hlavního osvětlení. Osvětlení produktových vitrín je do sysytému integrováno přes DALI-Switch a v rámci scény je zapnuté

vytváření scén osvětlení

ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ S OMEZENÝM ČASEM DOBĚHU

DOČASNĚ SETMĚNÉ OSVĚTLENÍ


Tlumené orientační světlo podporuje světelnou pohodu na pracovišti nejen v rámci funkce světelného roje (viz výše).

Zabraňuje například nepříjemnému světelnému přechodu při přesunu ze světlé kanceláře do temné chodby: Po uplynutí času doběhu se osvětlení chodby nevypne, ale automaticky přejde do úsporného režimu orientačního osvětlení.

Funkce orientačního světla je platná pro všechna zařízení, propojená prostřednictvím sběrnice C0 nebo ELC sběrnice Čas doběhu orientačního osvětlení lze parametrizovat více způsoby


Jedním ze způsobů, jak určit dobu trvání orientačního světla, je nastavení času jeho zapnutí až na čtyři hodiny po uplynutí času doběhu a upozornění před vypnutím

čas doběhu svícení

ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ DLE NASTAVENÍ HODIN

URČENÍ ČASOVÝCH OKEN S A BEZ ORIENTAČNÍHO OSVĚTLENÍ


Kromě specifikace pevné doby trvání v návaznosti na upozornění před vypnutím a čas doběhu může být počátek a konec režimu orientačního osvětlení nastaven také podle hodin

Pomocí systémových hodin jsou za tímto účelem definována časová okna, během kterých je požadováno spuštění orientačního světla

Tímto způsobem se můžete vyhnout spuštění orientačního světla v době, kdy již není budova běžně využívána - např. pozdě večer či v noci


Jedním ze způsobů, jak určit dobu trvání orientačního světla, je nastavení času jeho zapnutí až na čtyři hodiny po uplynutí času doběhu a upozornění před vypnutím

V časovém okně od 20:00 h do 6:00 h není ani po uplynutí času doběhu a upozornění před vypnutím orientační osvětlení funkční

nastavení času pro orientační osvětlení

OKAMŽITÝ START SYSTÉMU

UVEDENÍ DO PROVOZU BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND


V nemocnicích a dalších zařízeních, kde je prvořadé zdraví a bezpečnost klientů i personálu, je rychlý restart osvětlení po předchozím výpadku napájení nezbytný. ELC světelné systémy jsou na takové situace připraveny

Při vhodné konfiguraci prostřednictvím aplikace ESY po připojení nouzového napájení naše systémy znovu startují během 2 - 4 sekund - nezávisle na pohybu a světelných podmínkách.

Pro konkrétní intenzitu osvětlení po rychlém startu je možné zvolit hodnotu 10, 50 a 100 %


Nejdéle do 4 sekund po opětovném připojení napájení je systém znovu plně funkční

okamžitý start systému

INTEGRACE KONVENČNÍCH ZAŘÍZENÍ 230V

NA PŘÍTOMNOSTI ZÁVISLÉ SPÍNÁNÍ PŘES DALI SWITCH


Nejen zapnuté osvětlení, ale např. i ventilace, zbytečně spotřebovává elektrickou energii během nepřítomnosti osob. Kromě toho mnoho zařízení, jako jsou např. monitory, tiskárny nebo elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly vytváří další energetické náklady

Přes DALI-Switch lze všechna tato zařízení integrovat do ELC-systémů a spínat je automaticky v závislosti na přítomnosti, stejně jako doplňkové 230 V-osvětlení

Jedním z dalších příkladů může být i videokamera, která se aktivuje pouze v případě detekce pohybu


V kancelářích je často vhodné do světelného systému s ELC integrovat celé skupiny zařízení a spínat je v závislosti na přítomnosti. Vždy je třeba brát zřetel na maximální přípustné zatížení spínače DALI Switch! Kromě toho lze zařízení integrovat bez dalších omezení

integrace konvnčních svítidel
integrace konvnčních svítidel

MOŽNOST ODPOJENÍ NAPÁJENÍ DALI OVLADAČŮ

DEAKTIVACE STANDBY SPOTŘEBY


Další optimalizace nákladů na el. energii lze dosáhnout pomocí DALI-Switch, připojením doplňkových svítidel na čtyři systémové DALI-výstupy

DALI-předřadníky mají díky svému ovladači (řadič) pohotovostní spotřebu cca 1 - 4 W

Je-li však mezi DALI systémovými výstupy a přídavným DALI osvětlením připojen DALI Switch, zajistí po uplynutí času doběhu úplné automatické odpojení svítidel


Spotřeba energie s odpojením napájení: žádná Standby-spotřeba DALI ovladačů
1 - 4 Wh x 12 svítidel = 12 - 48 Wh na místnost
Při 10 h úspoře (20:00 - 6:00 h) a 365 dnech ročně cca 18 kWh
V kancelářském prostoru s 10 místnostmi to může znamenat 1800 kWh ročně a přinést tak úsporu až cca 14 850,- Kč

odpojení napájení DALI řadičů
odpojení napájení DALI řadičů

SNADNÁ INTEGRACE DO KNX SYSTÉMŮ

INTEGROVANÝ MODUL NAHRAZUJE GATEWAY


Pro přímou a snadnou integraci do KNX-automatizace budov jsou ELC-osvětlovací systémy volitelně vybaveny integrovaným modulem KNX, který eliminuje nutnost použití separátní brány Gateway

Osvětlovací systémy pak mohou být během provozu řízeny a monitorovány centrálním řídícím prvkem

Například spínací stavy, aktuální stav detekce přítomnosti nebo zaznamenání chybových hlášení lze centrálně zpracovat a poskytnout tak energetickému managementu budovy přesnější data - a v případě potřeby systému zajistit rychlou odpovídající reakci

Osvětlení ESYLUX LIGHT CONTROL lze tedy snadno začlenit do systému KNX bez separátní Gateway

KNX brána - integrace

ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY

AUTOMATIZACE, POLOAUTOMATIZACE, NEBO INSTALACE BEZ ČIDEL A SENZORŮ


ELC osvětlovací systémy ovládají v dle potřeby všechna integrovaná svítidla a zařízení zcela automaticky bez zásahu uživatele. Je však možné i poloautomatické ovládání.

Je však možné i poloautomatické ovládání. V takovém případě uživatel pomocí tlačítka zapne osvětlovací systém a může jej později i vypnout.
Pokud ale na vypnutí zapomene, systém provede po uplynutí nastaveného času doběhu automatické vypnutí. Tento typ komfortního spínání se využívá např. ve školách, kde učitel na začátku vyučování manuálně rozsvěcí.
Systémy lze také instalovat zcela bez senzorů, pokud není spínání v závislosti na přítomnosti a energeticky účinné řízení osvětlení žádoucí.
Varianty systému s Tunable White v takovém případě neřídí intenzitu ani chromatičnost světla dynamicky dle řídících křivek SymbiLogic, lze je však nastavovat manuálně.

AUTOMATICKÝ PROVOZ - systém lze vybavit doplňkovými ovládacími tlačítky.

POLOAUTOMATICKÝ PROVOZ - systém musí být spuštěn ovládacím tlačítkem nebo přes ESY-Pen.

PROVOZ BEZ ČIDEL - systém musí být spuštěn a vypnut ovládacím tlačítkem nebo přes ESY-Pen.

alternativní režimy

alternativní režimy

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ SVĚTELNÝCH PODMÍNEK


Existuje několik způsobů, jak pomocí scén nebo manuálním nastavením potlačit automatické systémové řízení. Konvenčními 230V-tlačítky, DALI-tlačítky, pomocí ESY-Penu nebo speciálními sdruženými ELC-tlačítky od ESYLUX.

V případě ELC-systémů se SymbiLogic může uživatel např. přerušit automatickou biodynamickou řídící křivku a nastavit si individuálně režim odpočinku s teplým tlumeným světlem pro kvalitní relaxaci.

Pokud naopak odpolední jednání trvá o něco déle, lze manuálně nastavit povzbudivé bílé intenzívní světlo pro zvýšení pozornosti a nový impulz pro živější diskuzi.

manuální ovládání
manuální ovládání

ELC   SDRUŽENÁ TLAČÍTKA

INTUITIVNÍ MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PRO KAŽDOU SITUACI

ELC-Osvětlovací systémy lze v případě potřeby ovládat standardními 230V tlačítky, což může být značnou výhodou nejen pro dovybavení stávající instalace. Jako alternativu ESYLUX vyvinul sdružená ELC tlačítka. Díky jasnému a univerzálnímu jazyku grafických symbolů tlačítka umožňují snadné individuální nastavení. Kromě spínání a stmívání či volby scén můžete u systémů se SymbiLogic jedním stiskem rovněž měnit teplotu chromatičnosti.

Kromě verzí pro standardní instalace, například v kancelářích, jsou k dispozici speciální verze tlačítek pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení nebo pro učebny a posluchárny vzdělávacích institucí.

tlačítko varianta 1
tlačítko varianta 2
tlačítko varianta 3
tlačítko varianta 4
tlačítko varianta 5

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Vlastní individuální konfigurace pomocí ESYLUX Light Control v sedmi jednoduchých krocích. ESY!

Mimo připravených instalačních sestav pro kanceláře, učebny a místnosti pro pacienty nabízíme individuální řešení ELC (ESYLUX Light Control). Také pro uživatsky definovanou sestavu je dostupná rychlá a pohodlná konfigurace pomocí systémových komponent a dalších zařízení. Vhodné pro jakoukoli aplikaci, jakýkoli rozměr místnosti a jakýkoli rozpočet.

 • Na základě těchto sedmi kroků definujeme uživatelskou sestavu :
 • Design svítidel pro požadované osvětlení
 • Typy svítidel s požadovanými vlastnostmi
 • Počet svítidel pro dané prostředí
 • Řídící jednotku pro ELC
 • Typy a počty pohybových sensorů
 • Kabely pro spojení všech komponent (rychlé propojení pomocí konektorů RJ-45, Plug & Play)
 • Příslušenství
uživatelské nastavení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ V PDF

QUADRO-SET

pro standardní kancelář do 20m ²

sada pro kanceláře PDF

EDUCATION-SET

pro školní třídu o velikosti 60m²

sada pro školství PDF

PATIENT ROOM-SET

pro lůžkový pokoj do 20m²

sada pro zdravotnictví PDF