INTELIGENTNÍ OSVĚTLOVACÍ ŘEŠENÍ

SVĚTLO, KTERÉ UMÍ VÍC NEŽ JEN SVÍTIT

Zářit, jiskřit, pulsovat – nebo prostě jen svítit. Světlo je fascinující prvek s nesčetnými lomy a variacemi, jehož rozmanitosti nelze nikdy dosáhnout. A přece Vám ESYLUX může představit kompletní řadu plnohodnotné světelné techniky, vhodné především pro komerční budovy

Co dělá osvětlovací systém ESYLUX výjimečným?

 • je optimální řízení pro inteligentní osvětlení na pracovišti a v dalších prostorech
 • ideálním způsobem kombinuje nejvyšší MOŽNOU kvalitu světla s energetickou účinností, volitelně s biologicky účinným biodynamickým světlem
 • systém lze komfortně individuálně nastavit a ovládat
 • LED-svítidla spolu s ELC jsou optimální náhradou starších konvenčních stropních svítidel
 • samostatné řízení svítidel v jednotlivých místnostech je ideální pro rychlou modernizaci (i za provozu) bez zbytečných stavebních prací a úprav
 • díky jednoduchému Plug&Play zapojení pomocí konektorů a možností rozšíření propojením více jednotek obstojí ELC i při řešení velkoplošných prostor bez potřeby nákladného programování
 • ELC cílí ve srovnání s konvenčními světelnými systémy na minimalizaci celkových nákladů (počáteční investice i běžný provoz)
inteligentní osvětlení

NEJLEPŠÍ SVĚTLO PRO KANCELÁŘ

logo Symbilogic

(PROMĚNNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI resp. BARVA SVĚTLA: TUNABLE WHITE )

2700 - 6500 K

SYMBILOGIC pro úsporné HUMAN CENTRIC LIGHTING - HCL

 • adaptivní HCL - řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě denního světla
 • Plug-&-Play instalace
 • okamžité uvedení do provozu s továrním nastavením bez nutnosti programování
 • pro systémy s max. 400 svítidly
 • centrální řídící jednotka pro inteligentní osvětlení
 • jednoduché skupinování s konektorovým propojením kabeláže
 • nízké celkové náklady, bezúdržbový provoz
 • s funkcí orientačního osvětlení (nastavitelný doběh sepnutí nebo časový plán)
 • 4 světelné scény (přednastavené nebo snadno individuálně konfigurovatelné)
 • řízení až 10 skupin svítidel
Best Light

PRACOVNÍ SVĚTLO S KONSTANTNÍM OSVĚTLENÍM

Smart Driver ESYLUX

ŘÍZENÍ KONSTANTNÍHO OSVĚTLENÍ (PEVNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI)

3000 K / 4000 K

 • řízení konstantního osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě denního světla
 • Plug-&-Play instalace
 • okamžité uvedení do provozu s továrním nastavením bez nutnosti programování
 • pro systémy s max. 800 svítidly
 • centrální řídící jednotka pro inteligentní osvětlení
 • jednoduché skupinování s konektorovým propojením kabeláže
 • nízké celkové náklady, bezúdržbový provoz
 • s funkcí orientačního osvětlení (nastavitelný doběh sepnutí nebo časový plán)
 • 4 světelné scény (přednastavené nebo snadno individuálně konfigurovatelné)
 • řízení až 10 skupin svítidel

Náklady na řešení s konstantním řízením (3000 K / 4000 K) vč. svítidel, čidel přítomnosti, řídící jednotky a kabeláže. Nezahrnuje náklady na montáž a DPH

od 1 000 Kč/m²

IDEÁLNÍ SVĚTLO PRO LEPŠÍ ZNÁMKY

NEJLEPŠÍ OSVĚTLENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE. ESY!

PLUG-&-PLAY OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU ESYLUX LIGHT CONTROL

Společně zkoumat obsah, diskutovat, testovat znalosti – učebna patří po léta k nejdůležitějším místům, kde se lidé zdržují. Zde se udává směr naší úspěšné budoucnosti. Inteligentní osvětlení, které dodává správné světlo ve správnou dobu, vždy dostatečně jasné, zároveň neblikavé a neoslnivé, k tomu vytváří ideální podmínky.

Se svými sadami CLASSROOM-SET a EDUCATION-SET nabízí ESYLUX pro klasické učebny o standardní velikosti cca 60 m předkonfigurované systémové řešení, které významně zlepšuje podmínky pro učení: pomocí povzbuzujícího a koncentraci zlepšujícího biodynamického světla, tzv. Human Centric Lighting ("Světlo zaměřené na člověka", zkr. HCL). Adaptivní HCL-řízení osvětlení dynamicky mění intenzitu v závislosti na míře dopadajícího denního světla, přičemž automaticky rozsvěcí a zhasíná na základě přítomnosti osob, což zajišťuje maximální energetickou úsporu. Nástěnné ovládací tlačítko umožní kdykoliv manuálně nastavit světelné podmínky nebo volbu přednastavených světelných scén. Do systému integrované doplňkové osvětlení školní tabule je v případě potřeby automaticky odpojeno v závislosti na přítomnosti.

Výhodou je i zjednodušení projekčních a instalačních prací. V rámci těchto sad obdržíte všechny potřebné komponenty pro standardní místnost pod jedním objednacím kódem: LED svítidla, řídící jednotky, senzoriku (čidla přítomnosti a intenzity osvětlení), spínací moduly pro doplňková svítidla, sdružená ovládací tlačítka a kompletní propojovací kabeláž. Snadná Plug-&-Play instalace nevyžaduje žádné programování, systém je okamžitě připraven ke spuštění* a je tak vhodný i pro rychlou modernizaci za běžného provozu!

* Z výroby je přednastavena míra soumraku (minimální intenzita osvětlení) na hodnotu 500 Lux (normovaná pro vzdělávací prostory dospělých osob). Snadná změna profilů různých prostor dle druhu užívání (např. pro učebnu základní školy s min. hodnotou intenzity 300 Lux) pomocí ovládače ESY-Pen a aplikace ESY Control.

osvětlení učebny
osvětlení učebny

CLASSROOM-SET

Světelný systém sad CLASSROOM-SET s biologicky účinným světlem technologie SymbiLogic zvyšuje vitalitu a schopnost koncentrace během výuky a zároveň podporuje vydatný spánek v noci - to vše s maximální energetickou efektivitou. Pomocí sdruženého tlačítka ESYLUX lze systém kdykoliv přizpůsobit různým situacím. Doplňkové neoslnivé osvětlení tabule v případě potřeby dostatečně osvětluje prezentační plochy

Vzorový příklad instalace sady CLASSROOM-SET 1
v typické školní třídě o velikosti 60 m . Výška místnosti je 3 m, výchozí intenzita osvětlení 500 Lux (vhodné pro vzdělávání dospělých) v pracovní výšce 0,75 m. Druhé čidlo přítomnosti zajišťuje individuální řízení světla s využitím zisku denního světla v prostoru u oken.

VOLNÁ KONFIGURACE BEZ OMEZENÍ
Kromě předkonfigurovaných setů připravených k instalaci nabízí ESYLUX možnost sestavení sad z jednotlivých systémových komponentů a doplňkového příslušenství. Lze tak tvořit individuální osvětlovací řešení s ELC SmartDrivery – pro jakoukoliv aplikaci, velikost místnosti i rozpočet

PŘEHLED VÝHOD

 • předkonfigurované "krabicové" řešení pro školní učebny, sada připravená k instalaci a okamžitému uvedení do provozu
 • snadná, rychlá a levná Plug-&-Play instalace
 • správné světlo pro lepší schopnost učení díky technologii SymbiLogic
 • na denním světle závislé adaptivní HCL-řízení
 • individuální řízení skupin svítidel dle umístění vůči oknům
 • energeticky efektivní automatické spínání pouze během přítomnosti
 • předdefinované světelné scény pro různé situace během výuky
 • scény snadno volitelné pomocí nástěnného sdruženého tlačítka
 • úsporné a bezúdržbové LED osvětlení
 • nadčasová technologie s 5 letou zárukou
osvětlení s adaptivním řízením
sada osvětlení pro učebny sada osvětlení pro učebny

NA PRVNÍM MÍSTĚ ZDRAVÍ

NEJLEPŠÍ OSVĚTLENÍ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ. ESY!

PLUG-&-PLAY-ŘEŠENÍ PRO LŮŽKOVOU PÉČI

Příjemná atmosféra a bezproblémový průběh dne jsou zde stejně důležité jako odpočinek, klid a dostatečná orientace v noci. Lůžkové pokoje plní funkci pobytového místa i ošetřovny zároveň a vyžadují technické vybavení, které staví člověka a léčebné procesy do středu pozornosti. Takových podmínek lze optimálně dosáhnout pouze součinností adaptivní automatizace a inteligentního osvětlení

Se svými sadami PATIENT ROOM-SET nabízí ESYLUX pro lůžkové pokoje o standardní velikosti cca 20 m2 předkonfigurované systémové řešení, které významně zlepšuje celkovou atmosféru v místnosti: pomocí regenerujícího a emocionálně povzbuzujícího biodynamického světla, tzv. Human Centric Lighting ("Světlo zaměřené na člověka", zkr. HCL), které zároveň podporuje vydatnější noční spánek. Adaptivní HCL-řízení osvětlení dynamicky mění intenzitu v závislosti na míře dopadajícího denního světla, přičemž poloautomaticky spíná na základě přítomnosti osob, což zajišťuje maximální energetickou úsporu. Nástěnné ovládací tlačítko umožní pacientům i personálu kdykoliv manuálně nastavit světelné podmínky nebo volbu přednastavených světelných scén, např. osvětlení s intenzitou 1000 Lux pro případy vyšetření. Příjemné noční orientační světlo zvyšuje bezpečnost

Výhodou je i zjednodušení projekčních a instalačních prací. V rámci těchto sad obdržíte všechny potřebné komponenty pro standardní místnost pod jedním objednacím kódem: LED svítidla, řídící jednotky, senzoriku (čidla přítomnosti a intenzity osvětlení), spínací moduly pro doplňková svítidla, sdružená ovládací tlačítka a kompletní propojovací kabeláž. Snadná Plug-&-Play instalace nevyžaduje žádné programování, systém je okamžitě připraven ke spuštění a je tak vhodný i pro rychlou modernizaci za běžného provozu!

sada osvětlení pro zdravotnictví
sada osvětlení pro zdravotnictví

PATIENT ROOM-SET

Světelný systém sad PATIENT ROOM-SET poskytuje prostřednictvím technologie SymbiLogic zklidňující biologicky účinné světlo, které podporuje regeneraci a zároveň napomáhá vydatnějšímu spánku v noci - to vše s maximální energetickou efektivitou. Pomocí sdruženého tlačítka ESYLUX lze systém kdykoliv přizpůsobit různým situacím

Vzorový příklad instalace sady PATIENT ROOM-SET 1
v typickém lůžkovém pokoji o velikosti 20 m . Návrh počítá s vysokou intenzitou kombinovaného osvětlení 1000 Lux v pracovní výšce 1,10 m pro případy vyšetření.

VOLNÁ KONFIGURACE BEZ OMEZENÍ
Kromě předkonfigurovaných setů připravených k instalaci nabízí ESYLUX možnost sestavení sad z jednotlivých systémových komponentů a doplňkového příslušenství. Lze tak tvořit individuální osvětlovací řešení s ELC SmartDrivery – pro jakoukoliv aplikaci, velikost místnosti i rozpočet

PŘEHLED VÝHOD

 • předkonfigurované "krabicové" řešení pro školní učebny, sada připravená k instalaci a okamžitému uvedení do provozu
 • snadná, rychlá a levná Plug-&-Play instalace
 • zdravé a uklidňující světlo díky technologii SymbiLogic
 • na denním světle závislé adaptivní HCL-řízení
 • předdefinované světelné scény pro různé situace během hospitalizace
 • scény snadno volitelné pomocí nástěnného sdruženého tlačítka
 • úsporné a bezúdržbové LED osvětlení
 • nadčasová technologie s 5 letou zárukou
křivka průběhu osvětlení pro zdravotnictví
sada osvětlení pro zdravotnictví sada osvětlení pro zdravotnictví

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Vlastní individuální konfigurace pomocí ESYLUX Light Control v sedmi jednoduchých krocích. ESY!

Mimo připravených instalačních sestav pro kanceláře, učebny a místnosti pro pacienty nabízíme individuální řešení ELC (ESYLUX Light Control). Také pro uživatelsky definovanou sestavu je dostupná rychlá a pohodlná konfigurace pomocí systémových komponent a dalších zařízení. Vhodné pro jakoukoli aplikaci, jakýkoli rozměr místnosti a jakýkoli rozpočet.

 • Na základě těchto sedmi kroků definujeme uživatelskou sestavu :
 • Design svítidel pro požadované osvětlení
 • Typy svítidel s požadovanými vlastnostmi
 • Počet svítidel pro dané prostředí
 • Řídící jednotku pro ELC
 • Typy a počty pohybových sensorů
 • Kabely pro spojení všech komponent (rychlé propojení pomocí konektorů RJ-45, Plug & Play)
 • Příslušenství
vlastní konfigurace osvětlení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ V PDF

QUADRO-SET

pro standardní kancelář do 20m ²

Quadro set

EDUCATION-SET

pro školní třídu o velikosti 60m²

EDUCATION-SET

PATIENT ROOM-SET

pro lůžkový pokoj do 20m²

PATIENT ROOM-SET

REFERENCE